026-34760681-3

 

شما می توانید کاتالوگ شرکت پلیمران سازه صبا را دانلود فرمایید

مشاوره
برنامه ریزی
نیروی متخصص
محصول با کیفیت

پلیمران

شعار ، باور و عمل مدیریت و کارکنان شرکت پلیمران سازه صبا در "احساس مسئولیت در برابر مشتریان" است و نتیجه این باور جلب رضایت مشتریان را دربرداشته است . هم اکنون فعالیت شرکت پلیمران سازه صبا بصورت تخصصی در زمینه تولید مجموعه های صنعتی پلاستیکی و همچنین تزریق ترکیبی پلاستیک و گاز ازت برای قطعات خاص می باشد.

بر ما روشن است که مشتریان ما مسائل و مشکلات فراوانی در حوزه مدیریت خود دارند که باید به حل و فصل آن بپردازند.
"ارزش اصلی" کار ما این است که امنیت خاطری از کاری که به ما سپرده اند برایشان فراهم آوریم، تا بتوانند با آرامش خاطر به سایر مسائل سازمان خود بپردازند.
در این راستا با رویکرد افزایش منافع اقتصادی مشتری و با تکیه بر 35 سال تجربه مبتنی بر علم و اصول انواع مشاوره های فنی، تولیدی، مواد اولیه مصرفی، کیفیت و ... به وی ارائه دهیم.
البته نتیجه این ارزش آفرینی، جلب اعتماد کامل و وفاداری مشتریان شرکت پلیمران و برخورداری از حسن شهرت به "امانتداری، کیفیت و رعایت اصل انصاف" بوده است.
شرکت پلیمران سازه صبا جامعه را بستر رشد خود می داند. از این رو همواره به سهم خود در سلامت جامعه، کیفیت زندگی کاری همکاران و محیط زیست ایفای نقش مثبت داشته و در جریان ها و فعالیت های اجتماعی، ملی و ... ادای دین نموده است

پیام مدیریت

مهندس مرتضی شهرابی مدیر عامل شرکت پلیمران